Kostenlose Xvideos Porno

Tag Archives: żółknięcie liści storczyka

Żółknięcie liści storczyka

Obecnie na 4770 hektarów sadów i plantacji zblokowanych było aż 3200 hektarów sadów jabłoniowych. W tym przypadku najwięcej do powiedzenia będą miały zakłady przemysłu owocowo-warzywnego i chłodnie składowe. Jedną z cech sadu lub plantacji intensywnej są nowe inwestycje stałe (poza ogrodzeniem), które w przyszłości powinny być wprowadzane, jak ujęcie wody, drogi dojazdowe oraz urządzenia do nawadniania i zwalczania przymrozków wiosennych. Są to drogie inwestycje, podobnie jak przy ogrodzeniu także w tym przypadku koszty maleją w miarę wzrostu powierzchni. Należałoby więc rozważyć możliwości zwiększenia areałów poszczególnych upraw zblokowanych. Sady jabłoniowe można zakładać na powierzchni około 50 hektarów, a plantacje jagodowe na 15—20 hektarach. Bardzo ważną rolę odgrywa dobry instruktaż fachowy. Niestety za mało jest dobrych fachowców, którzy mogliby objąć opieką odpowiednią (do 10) liczbę sadów lub plantacji. Dlatego też konieczne jest zwiększenie etatów na instruktorów w instytucjach organizujących produkcję, a przede wszystkim w urzędach gminnych. Potrzebne też są nowe formy dokształcania z zakresu organizacji prostych form kooperacji w sadownictwie. Nadszedł już czas, aby to zagadnienie stało się przedmiotem nauczania w szkołach średnich i wyższych.