Kostenlose Xvideos Porno

Tag Archives: zgniłe korzenie storczyka

Zgniłe korzenie storczyka

Do końca 1975 roku na 4770 ha upraw zblokowanych 1700 ha znajdowało się w województwach południowych i woj. lubelskim. Tymczasem ta forma produkcji winna być stosowana na terenie całego kraju. Należałoby liczniej zakładać sady i plantacje w rejonach typowo rolniczych, zwłaszcza w województwach zachodnich i północnych. Produkcja z tych sadów może pokryć najważniejsze potrzeby lokalnego rynku i mieszkańców wsi. Tak jak sadownicy zaopatrują się w mleko, mięso czy chleb u rolników, tak samo rolnicy mogą się zaopatrywać w owoce u sadowników. Bez kłopotów i zajmowania nowych powierzchni na sady przydomowe może się zwiększyć spożycie owoców ludności wiejskiej. Najwięcej upraw zblokowanych winno powstawać w dalszym ciągu w rejonach sadowniczych. Kiedy zakładano pierwsze sady zblokowane sądzono, że w jednej wiosce będą warunki i chętni rolnicy do założenia jednego sadu. Okazało się, że w wielu już wioskach zorganizowano po kilka takich sadów. Na przykład w Górze Jana (koło Limanowej) gdzie jest 78 gospodarstw a uprawy sadownicze stanowią ponad 40% użytków rolnych, są już 4 sady zblokowane na powierzchni 36 ha własnością 18 producentów. W tej wiosce już 23% gospodarstw stosuje formę prostej kooperacji w sadownictwie. Nie jest to przykład odosobniony, który świadczy, że najwięcej sadów powstaje w rejonach ze skoncentrowaną produkcją sadowniczą. I to jest bardzo pozytywne zjawisko. Bowiem w krajach z wysoko rozwiniętym sadownictwem jedną z cech jest daleko idąca koncentracja (do 90% użytków rolnych). Również w Polsce powinniśmy organizować tzw. wioski sadownicze, gdzie uprawy sadownicze będą stanowiły 60—70% użytków rolnych. Najłatwiej i najszybciej będzie można to osiągnąć właśnie przez sady i plantacje zblokowane.