Kostenlose Xvideos Porno

Tag Archives: tarczniki na storczyku

Tarczniki na storczyku

Najwięcej nowych intensywnych sadów i plantacji zakładają specjalistyczne gospodarstwa, zarówno indywidualne jak i uspołecznione. Jest jednak mało prawdopodobne, aby te gospodarstwa potrafiły w najbliższych 10 latach założyć nowe sady i plantacje na powierzchni 150 000 hektarów. Zasadniczą przeszkodą jest niekorzystna struktura agrarna. Wszystko na to wskazuje, że w najbliższych latach również w Polsce opłacalna i efektywna będzie produkcja owoców ziarnkowych na powierzchni co najmniej 10—15 ha, a roślin jagodowych 5—10 hektarów. Tymczasem wobec braku komasacji nie przybędzie w kraju wiele gospodarstw z powierzchnią ponad 10 hektarów w zwartym kompleksie, które chciałyby się podjąć specjalistycznej produkcji owoców. Również sektor uspołeczniony nie przewiduje dużego rozmachu w nowych nasadzeniach. W związku z tym pozostaje jedyne rozwiązanie — sady i plantacje zblokowane. Jest to w tej chwili najlepsza szansa zwiększenia areału intensywnych upraw sadowniczych przy niskich kosztach społecznych (komasacja gruntów lub nowe nasadzenia w gospodarstwach uspołecznionych drogo kosztują skarb pań-
stwa, czyli społeczeństwo). Jest to jeden z zasadniczych powodów organizacji prostych form kooperacji w naszym sadownictwie.