Kostenlose Xvideos Porno

Tag Archives: tarczniki na storczykach

Tarczniki na storczykach

W ciągu najbliższych 10—15 lat produkcja owoców na głowę mieszkańca w Polsce ma wzrosnąć do 75 kg. Oznacza to, że zamiast około 1,400 tys. ton obecnie, nasze sadownictwo musi dostarczyć około 3 miliony ton owoców. Według danych GUS — mamy w Polsce ponad 300 000 ha upraw sadowniczych. Obszar ten obejmuje sady i plantacje od 1 ara wzwyż. Tylko na połowie tej powierzchni produkcja ma charakter towarowy i daje corocznie plony 8—10 ton z 1 hektara. Na pozostałych 150 000 ha plony są niskie i nieregularne, nie zawsze pokrywają nawet potrzeby właściciela. W najbliższych latach co najmniej 100 000 hektarów takich sadów i plantacji winno ulec likwidacji, a wolną powierzchnię należałoby ponownie obsadzić, ale już intensywnymi sadami lub plantacjami roślin jagodowych. Mimo tej „wymiany” — z tych około 300 000 hektarów możemy nie zebrać 3 min ton owoców. Aby te ilości osiągnąć trzeba będzie chyba około 350 000 hektarów upraw sadowniczych. Zatem w najbliższych latach musiałoby się założyć około 150 000 ha intensywnych sadów i plantacji. Jest to nie mało.