Kostenlose Xvideos Porno

Tag Archives: storczyk usychające pąki

Storczyk usychające pąki

W okresie spiętrzenia prac przy zbiorach trzeba wiele uwagi poświęcić odpowiedniemu zabezpieczeniu plonów. Szczególnie przy przedłużającym się zbiorze odmian późnych musimy pamiętać o tym, by nie przegrzewać owoców w pomieszczeniach ciasnych i dusznych, gdyż potem źle się przechowują. Nie zapominajmy też o tym, że po 15 października temperatura może się już niebezpiecznie obniżyć. Możliwie szybko wykonujemy jesienne sadzenie drzewek i krzewów. Przy tym nie oczekujmy pory deszczowej, ale sadźmy nawet w suchą glebę. Po sadzeniu pamiętajmy o podlaniu drzewek i krzewów. Przy nasadzeniach uzupełniających zwracajmy uwagę na to, by ziemia używana do zasypywania korzeni nie była nasycona herbicydami. W tym okresie obowiązuje szczegółowa kontrola ogrodzeń i ich zabezpieczenie na zimę. Jest to czas nasilonej walki z gryzoniami ziemnymi, które schodząc z pól mogą uczynić duże szkody, szczególnie w młodych sadach. Zaraz po zbiorach drzewa opryskujemy dokładnie Topsinem 0,1%, zwłaszcza gatunki wrażliwe na choroby kory i drewna. W sadach i na plantacjach rozsiewa my nawozy fosforowe i potasowe, a w sadach owocujących także mocznik (na glebach cięższych do 2q mocznika). Jeśli w sadzie utrzymujemy trwałą murawę, to trzeba zwiększyć dawki nawozów mineralnych o około 30%. Przez cały okres kontrolujemy przechowalnie, a tym bardziej adaptowane inne pomieszczenia. Należy utrzymywać w nich jak najniższą temperaturę i wysoką wilgotność. Szczególnie w początkowym okresie, po załadowaniu pomieszczeń często wygrzanymi owocami, należy wykorzystywać wietrzenie w czasie chłodnych nocy, dla jak najszybszego obniżenia temperatury owoców. Wolny czas i korzystne warunki atmosferyczne po zbiorach wykorzystujemy na karczowanie zbędnych drzew oraz przegląd budynków (dachów, zabezpieczeń przed myszami itd). Przeprowadzamy szczegółowy remont maszyn i urządzeń sadowniczych. Zabezpieczamy je na okres zimowy, pamiętając o usunięciu wody z wszelkich przewodów. Robimy dokładny remanent posiadanych środków chemicznych i ustalamy zapotrzebowanie na następny rok.

Późną jesienią zbieramy zrazy do szczepień wiosennych i przechowujemy je w pomieszczeniach o stałej temperaturze (około 5°C) i dość dużej wilgotności.