Kostenlose Xvideos Porno

Tag Archives: kalia ogrodowa uprawa

Kalia ogrodowa uprawa

W pierwszych dekadach kwietnia trzeba zakończyć wiosenne sadzenie drzewek i krzewów pamiętając o tym, aby nie sadzić w nadmiernie rozmokłą ziemię. Posadzone w tym czasie drzewka, krzewy porzeczek, szczególnie czerwonych, agrest, maliny i truskawki, powinny być podlane wodą w takiej ilości, aby gleba w strefie korzeniowej została dobrze zwilżona. Dalsze podlewanie potrzebne jest w miarę przesychania gleby, przy braku opadów. Zapobiegnie ono przyhamowaniu wzrostu świeżo posadzonych roślin w najważniejszym dla ich wegetacji okresie wiosennych miesięcy. W tym czasie kończymy szczepienie i przeszczepianie drzew owocowych. Trzeba bacznie pilnować, aby zrazy przeznaczone do szczepień miały zapewniony chłód (do 5°C) i odpowiednią wilgotność. Podkładka lub konar przeszczepiany mogą być w fazie początkowej wegetacji, ale zraz nie może mieć nabrzmiałych, a tym bardziej pękających łusek na pąkach, gdyż efektem byłby duży procent szczepień nieprzyjętych. W początkach wiosny trzeba nasilić zwalczanie nornic w sadach i w dalszym ciągu leczyć rany spowodowane przez szkodniki oraz choroby kory i drewna. W przypadku rany obejmującej więcej niż 1/3 obwodu pnia u młodych drzewek, trzeba takie drzewka wymienić na nowe, zaś u drzew owocujących robić szczepienia mostowe. Do takich szczepień trzeba używać odpowiednio długich zrazów, wszczepiając je w całkowicie zdrową strefę kory pod i nad raną. Wykorzystanie w celu mostowego szczepienia pędów wyrastających pod raną daje znacznie gorsze efekty.