Kostenlose Xvideos Porno

Tag Archives: jak dbać o storczyki po przekwitnięciu

Jak dbać o storczyki po przekwitnięciu

W drugiej połowie marca, jeśli stan gleby pozwala, przystępujemy do jej uprawy i nawożenia oraz, ewentualnie, do wiosennego sadzenia drzew i krzewów owocowych. Wiosną nie należy uprawiać gleb mokrych, a tym bardziej w mokrą ziemię sadzić. Rozpoczynamy przycinanie krzewów i drzewek posadzonych jesienią poprzedniego roku, a także świeżo posadzonych. Krzewy porzeczek przycinamy pozostawiając na pędzie 2—3 oczka od szyjki korzeniowej. Okulanty jedno pędowe przycinamy na wys. 70—80 cm nad ziemią. Cięcie krzewów i gałązek w koronkach drzewek nowo posadzonych można przeprowadzić sekatorem. Cięcia przewodnika u drzewek z koronkami, oraz jedno pędowych okulantów należy dokonać ostrym nożem ogrodniczym, tuż nad oczkiem prawidłowo wykształconym, wyrastającym od strony zachodniej. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie młodego, wyrastającego pędu przed odłamaniem, wskutek silniejszych podmuchów wiatru od zachodu. Ranki po cięciu zabezpieczamy farbą dezynfekującą (patrz wyżej). Tam, gdzie to jest możliwe, należy wokół pieńka młodego drzewka wy ściółkować koło o średnicy 1 m, używając do tego celu obornika, kompostu, torfu lub węgla brunatnego. U drzewek z koronkami usuwamy gałązki wyrastające zbyt nisko (do 60 cm nad ziemią) oraz wyrastające z przewodnika pod ostrym kątem. Pozostawiamy 3—4 gałązki, skracając je o 30—50%. Dolne mniej, górne więcej. Przewodnik skracamy na wysokości około 50 cm ponad ostatnią gałązką.