ZWIĘKSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKONYWANIE ZABIEGÓW

Mam tu na uwadze konsekwentne wprowadzanie zwyczaju sprawowania dokładniejszej kontroli w przeprowadzaniu zabiegów ochrony, z wyciąganiem odpowiednich wniosków przez nadzorujące jednostki organizacyjne. Należy wprowadzić bardziej kontrolowaną sprzedaż pestycydów, należących do grupy silnie toksycznych zarówno dla człowieka jak i dla pszczół. Na zakończenie chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na potrzebę nawiązywania ściślejszej współpracy pomiędzy służbą ochrony roślin a pszczelarzami. Pszczelarze powinni unikać lokalizacji pasiek w pobliżu upraw, na których zabiegi ochrony roślin muszą być systematycznie przeprowadzane. Powinni także zabezpieczyć pszczołom dostateczną ilość czystej wody w okresie upałów i suszy, aby one nie były zmuszone spijać wodę z kropel cieczy na opryskiwanych roślinach. Należy także podkreślić, że w naszym kraju przy tak dużym rozdrobnieniu upraw w poszczególnych gospodarstwach rolnych, sprawa organizacji zabiegów ochrony roślin jest bardzo utrudniona, a w związku z tym wszystkie obowiązujące zalecenia muszą być bardzo ściśle przestrzegane.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂