Kostenlose Xvideos Porno

Zagęszczenie pszczół na drzewach

Różne zagęszczenie pszczół na drzewach oraz odpowiadające im plony owoców wzięto bezpośrednio z doświadczenia wykonanego w Puławach, gdzie wyjątkowo dokładnie (co godzinę przez cały okres kwitnienia) oceniano oblot jabłoni przez pszczoły. Natomiast wartości dotyczące liczby rodzin pszczelich, potrzebnych do określenia stopnia zapylenia 1 ha w pełni owocującego sadu, obliczono właśnie szacunkowo. Przyjęto przy tym, że średnia rodzina pszczela liczy wiosną około 15 tys. osobników, z których połowę stanowi pszczoła lotna. Z ogólnej liczby zbieraczek nektaru i pyłku tylko część może być obserwowana na kwiatach, ponieważ część jest w locie z ula na pole i z powrotem, a część oddaje pożytek w ulu. Przyjęto skromnie, że na kwiatach może z jednej rodziny pszczelej pracować jednocześnie około 3.000 robotnic. 6 tys. pszczół na 1 ha sadu plony owoców wzrastały już minimalnie. Wobec powyższego tutaj gdzieś leży granica dostatecznie dobrego zagęszczenia pszczół na kwiatach jabłoni. Odpowiada to około dwóm rodzinom pszczelim. Biorąc pod uwagę to, że część pszczół rozlatuje się zawsze w terenie, ponieważ w czasie kwitnienia jabłoni kwitną w naszych warunkach inne, bardziej atrakcyjne rośliny pożytkowe, jak rzepak ozimy, mniszek itp., należałoby stosować przynajmniej 3, a nawet 4 do 5 rodzin pszczelich na w pełni owocującego, dobrze kwitnącego sadu jabłoniowego. Tylko w sadach gigantach, gdzie pszczoły nie mają większych możliwości rozlatywania się po terenie, może wystarczać 2—3 rodziny pszczele do dobrego zapylenia 1 ha sadu jabłoniowego.