Kostenlose Xvideos Porno

ZABEZPIECZENIE PRZED MROZEM

Młode drzewko w sadzie jest narażone na uszkodzenia mrozowe. Najbardziej wrażliwą na przemarznięcie częścią jest system korzeniowy. Dla jego zabezpieczenia wolkół drzewka usypuje się kopczyk z ziemi. Ma on szczególne znaczenie w czasie bezśnieżnych zim, gdy silny spadek temperatury gleby może spowodować uszkodzenie korzeni. Całkowite przemarznięcie korzeni drzewka w naszych warunkach zdarza się rzadko.  Częściej ma miejsce częściowe ich uszkodzenie, przejawiające się później osłabionym wzrostem i opóźnionym owocowaniem. Zabezpieczenie korzeni przed przemarznięciem jest szczególnie ważne u drzewek na podkładkach wegetatywnych. Większość tych podkładek odznacza się dużą wrażliwością na mróz. Szczególnie grusze uszlachetnione na pigwie, a jabłonie na podkładkach M 9, M 4 i MM 106 wymagają zabezpieczenia systemu korzeniowego przed przemarznięciem. Wiosną, gdy gleba roztaje, ziemię tworzącą kopczyk wokół pnia rozgarniamy formując tzw. misę. Ułatwia ona zatrzymywanie wody w czasie podlewania i w czasie opadów. Uszkodzenia mrozowe części nadziemnej nowo posadzonego drzewka zdarzają się rzadziej, gdyż jego pędy i pień odznaczają się znacznie większą mrozoodpornością niż korzenie. Zabezpieczenie pnia i pędów przed przemarznięciem jest trudniejsze i dlatego rzadko jest stosowane w produkcji sadowniczej. Spośród gatunków uprawianych w Polsce jedynie brzoskwinie tego wymagają. Owinięcie drzewka słomą zabezpiecza w pewnym stopniu jego pień i pędy przed mrozem.