Kostenlose Xvideos Porno

WIELKOŚĆ SADU PRZYDOMOWEGO

Specjaliści od żywienia zalecają spożywać około 80 kg owoców i przetworów owocowych na 1 osobę rocznie. Jeśli więc przyjąć, że sad przydomowy ma zaopatrywać w owoce 5-osobową rodzinę przez cały rok, to ich produkcja powinna wynosić około 400 kg. Przy założeniu całorocznego zaopatrzenia w owoce świeże z własnego sadu, trzeba przewidzieć w gospodarstwie domowym możliwość przechowywania jabłek i ewentualnie gruszek w okresie zimowym i wiosennym. Zrealizowanie tego założenia jest zwykle bardzo trudne, gdyż owoce trzeba przechowywać w pomieszczeniach o stałej temperaturze bliskiej 0°C i o dużej wilgotności powietrza, w granicach 85—95°/o wilgotności względnej. Dlatego często słuszniejszym może okazać się produkowanie w sadzie przydomowym owoców tylko na spożycie w stanie świeżym w okresie letnio je
siennym oraz na przetwory domowe, a zimą i wiosną zaopatrywać rodzinę w świeże owoce kupowane. Proporcje ilościowe uprawianych w sadzie przydomowym gatunków roślin sadowniczych zależą głównie od upodobań użytkowników owoców. Uwzględniając wartość dietetyczną owoców różnych gatunków, ich przydatność na przetwory i możliwość przechowywania w stanie świeżym, dobrze jest jeśli jabłka stanowią około połowę wszystkich produkowanych owoców; zaś inne gatunki, a więc gruszki, śliwki, wiśnie, truskawki, porzeczki, maliny i agrest po 5—10%. W prawidłowo pielęgnowanym sadzie przydomowym można liczyć na zbiory owoców wynoszące około 80—120 kg z 1 ara. W sadzie tylko częściowo chronionym przed chorobami i szkodnikami (3—4 zabiegi ochronne rocznie) plony będą niższe o blisko połowę. W sadzie, w którym nie zwalcza się wcale chorób i szikodników plony są bardzo niskie, około 20—30 kg z 1 ara, zaś w latach szczególnie sprzyjających rozwojowi chorób, drzewa wcale nie owocują. To też planując wielkość sadu przydomowego trzeba uwzględnić liczbę osób, które będą korzystały z owoców oraz przewidywany poziom pielęgnacji roślin, od którego w bardzo dużym stopniu zależy wysokość zbiorów.