Kostenlose Xvideos Porno

Walka z parchem

Do walki z parchem jabłoni powinno wykorzystać się pełen asortyment dostępnych fungicydów. Niewłaściwe jest stosowanie w ciągu całego sezonu tylko jednego fungicydu, nawet najlepszego. Do podstawowych i najskuteczniejszych fungicydów w walce z parchem jabłoni należą: Kaptan 50, fungicydy oparte na związkach dodynowych Syllit, Melprex, środki benzimidazolowe Topsin M, Benlate, Funaben 50 oraz fungicydy karbaminowe i ich pochodne np. Cynkotox, Sadoplon.
Kaptan może być stosowany przez cały okres rozwoju jabłoni. Wykazuje on dobrą skuteczność w szerokim zakresie temperatur. Syllit i Mel- prex najlepiej stosować w olkresie od początku różowego pąka do początku kwitnienia oraz zaraz po kwitnieniu. W czasie kwitnienia jabłonie opryskuje się tylko w okresie przewlekłych opadów, najlepiej Kaptanem. Fungicyd ten jest bezpieczny dla pszczół i nie powoduje poparzeń płatków kwiatowych. Od końca kwitnienia można stosować Kaptan, Sadoplon lub Cynkotox oraz fungicydy benzimidazolowe Topsin M, Benlate, Funaben.