Kostenlose Xvideos Porno

W uprawach niektórych warzyw jednorazowe zastosowanie herbicydów może nie być wystarczające

Coraz częściej więc zaleca się w niektórych uprawach 2—3-krotne opryskiwanie różnymi herbicydami. Można na przykład w ten sposób potraktować cebulę stosując po siewie Ramrod, następnie tuż przed wschodami Gramoxone i dodatkowo w fazie 2—3 liści Mesoranil 50 WP. W pomidorach bardzo skuteczne niszczenie chwastów można otrzymać dając przed sadzeniem Treflan EC-2 i dodatkowo w 7—10 dni po posadzeniu rozsady Sencor. Te dwa preparaty uzupełniając się wzajemnie pozwalają na utrzymanie plantacji wolnej od chwastów niemal aż do zbiorów i sprowadzają w pomidorach nakład pracy ręcznej na dodatkowe odchwaszczanie do minimum.
Kilkakrotne stosowanie herbicydów jest szczególnie przydatne na plantacjach przeznaczonych do zbioru mechanicznego, a także na plantacjach warzyw uprawianych na nasiona. Na takich plantacjach w okresie zbioru pole powinno być wolne chwastów, gdyż maszyny do zbioru na polach zachwaszczonych pracują mniej wydajnie. Działanie herbicydów w glebie kończy się po pewnym okresie i często po zakończeniu ich działania chwasty wyrastają na nowo. Jeżeli nie ma możliwości ponownego zastosowania herbicydów to oczywiste jest, że trzeba dalej odchwaszczać plantację tradycyjnymi sposobami (pielenie ręczne, mechaniczne spulchnianie międzyrzędzi) nie dopuszczając do tzw. wtórnego zachwaszczenia. Skuteczność herbicydów, zwłaszcza doglebowych, zależy głównie od ilości substancji aktywnej naniesionej na jednostkę powierzchni, a nie od stężenia cieczy. Dlatego też przy herbicydach zawsze podaje się dawkę substancji aktywnej lub preparatu handlowego w kilogramach na hektar, a nigdy nie podaje się stężenia cieczy w procentach. Ilość wody używanej do opryskiwania jest uzależniona głównie od charakterystyki technicznej opryskiwacza i jego wydajności. Przy najczęściej u nas używanej aparaturze zaleca się zwykle 300—600 1 wody/ha. Opryskiwacz powinien być sprawny technicznie. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy wszystkie końcówki wypryskują jednakową ilość cieczy. Podczas opryskiwania należy tak prowadzić opryskiwacz, aby nie było „mija- ków”. Należy też uważać, aby nie opryskiwać dwukrotnie tej samej powierzchni. Po zakończonym opryskiwaniu nie wolno zapomnieć o umyciu opryskiwacza, aby przy następnym jego użyciu resztki herbicydu nie uszkodziły roślin uprawnych. W czasie zabiegu należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów bhp obowiązujących przy pracy ze środkami ochrony roślin.