Kostenlose Xvideos Porno

W normalnych warunkach zbyt dobrego zapylenia sadu nie ma potrzeby się obawiać

Nasze, obecnie uprawiane odmiany mają zdolność ograniczania liczby zawiązków, by pewna możliwa do wyżywienia przez drzewo liczba owoców mogła osiągnąć normalne, charakterystyczne dla danej odmiany rozmiary. W wykonanym w roku 1975 w Puławach doświadczeniu z blisko 10-krotnie większym oblotem kwiatów Jonatana i Bankrofta przez pszczoły pod izolatorami, stwierdziliśmy tylko niewiele wyższy procent zawiązków oraz wykształconych owoców niż na drzewach normalnie w tym roku oblatywanych w otwarty/n sadzie. Ogromna ilość uprawianych obecnie odmian jabłoni zrzuca nadmiar zawiązków owoców w czerwcu i lipcu. Zawsze opadają zawiązki z kwiatów słabiej zapylonych, a pozostają z kwiatów zapylonych lepiej. I właśnie przy dobrym zapyleniu dostatecznie obficie kwitnących drzew to zrzucanie zawiązków jest bardziej równomierne. Pozostaje ich wtedy na drzewie około 20%, a więc mniej więcej po jednym owocu z jednego kwiatostanu. Przy słabym zapyleniu wcale nie rzadziej zdarzają się po 2—3 owoce w jednym owocostanie, co decyduje, że jabłka nie są wcale bardziej wyrównane niż z drzew dobrze zapylonych. Przy słabym zapyleniu jest przeważnie większa rozpiętość w liczbie nasion w poszczególnych owocach, a to dodatkowo wywiera bardzo istotny wpływ na wielkość oraz na kształt owocu. Naukowcy radzieccy i amerykańscy dowiedli, że owoce powstałe z kwiatów lepiej zapylonych piękniej się barwią i są lepsze w smaku. Z dotychczasowych naszych rozważań wynika, że pszczół w nowoczesnym sadzie powinno koniecznie zapewnić się tyle, ile ich tylko może latać na kwiaty. A ileż to jest? — Według danych różnych autorów zagranicznych do zapylenia 1 ha sadu powinno się stosować 1—5 rodzin pszczelich. Na podstawie naszych doświadczeń możemy również dokonać szacunkowych obliczeń potrzebnej liczby pszczół do dobrego zapylenia 1 ha sadu jabłoniowego.