Kostenlose Xvideos Porno

W dalszym ciągu trzeba zachować dotychczasowe dofinansowywanie upraw zblokowanych

Rezygnacja z dotacji na ten cel byłaby wielką stratą społeczną. Przecież dotacja rzędu 10.000 zł/ha zwróci się społeczeństwu po kilku latach owocowania sadów lub plantacji w postaci tańszych owoców. Ten skromny „zadatek” bardzo pomaga zakładaniu sadów i prowadzeniu ich w okresie nieowocowania drzew. Często ma decydujące znaczenie, zwłaszcza w sadach założonych przez drobnych rolników. Natomiast właściciele sadów i plantacji zblokowanych, którzy na skutek zaniedbań nie będą w stanie zwrócić tej dotacji w postaci tanich owoców, powinni to uczynić w postaci gotówki, czyli zwrócić całą otrzymaną dotację. Należałoby rozważyć zasady dotowania nowych inwestycji w sadach zblokowanych. Niewątpliwie największy wpływ na powodzenie upraw zblokowanych ma zaopatrzenie w środki produkcji. Raz jeszcze wypada podkreślić, że bez potrzebnych środków produkcji nie będzie postępu w naszym sadownictwie. Z tym też ściśle się wiąże podaż i cena owoców. Rozwój całego naszego sadownictwa zależy teraz głównie od przemysłu. Najlepiej, jeśli każdy sad ma swój ciągnik i sprzęt. W wielu przypadkach można z powodzeniem korzystać z usług kółek rolniczych. W miarę zwiększania się sprzętu na wsi (a przybywa go z roku na rok), konieczne jest zapoznanie użytkowników z zasadami eksploatacji i konserwacji maszyn oraz ciągników. Potrzebne są na wsi punkty usługowe z fachowcami i częściami zamiennymi, aby o każdej porze mogli naprawić sprzęt sadowniczy. Potrzebne też są stacje obsługi (z myjniami), stacje paliw itp.