Kostenlose Xvideos Porno

UPRAWA GLEBY

Młode drzewko z silnie skróconym systemem korzeniowym ma zmniejszoną zdolność pobierania wody z gleby. Szczególnie narażone ina suszę są drzewka wysadzone wiosną. Gdy wiosna jest sucha, brak wilgoci w glebie może osłabić ich wzrost, a nawet spowodować uschnięcie. W takiej sytuacji podlewanie drzewek w okresie wiosennej suszy może okazać się zabiegiem koniecznym. Jest to kosztowne i trudne do wykonania w dużych sadach produkcyjnych. Dlatego w praktyce sadowniczej większą rolę odgrywa odpowiednia uprawa zabezpieczająca glebę przed wysychaniem. Ściółkowanie gleby w pobliżu posadzonych drzewek jest zabiegiem skutecznym i godnym powszechnego zastosowania, szczególnie w małych sadach amatorskich. Wykonane jesienią, bezpośrednio po posadzeniu drzewka, zabezpiecza również jego system korzeniowy przed przemarznięciem. Jako ściółka mogą być użyte takie materiały, jak przegniły obornik lub torf. Bardzo dobrym materiałem, który może służyć do ściółkowania jest czarna folia. W pierwszym roku po posadzeniu należy ściółkować folią kwadrat o powierzchni 1,5 X 1,5 m wokół posadzonego drzewka.