Kostenlose Xvideos Porno

Ulewny deszcz a stosowanie herbicydów

Ulewny deszcz, podobnie jak nieostrożnie przeprowadzone nawadnianie, może być przyczyną nadmiernego przemieszczenia niektórych herbicydów stosowanych doglebowo. Przy herbicydach działających głównie poprzez liście, deszcz bezpośrednio po zabiegu może spłukać preparat z liści, zanim zdąży on wniknąć do roślin. Należy więc zwykle unikać opryskiwania przed spodziewanym deszczem. Aktywność herbicydów stosowanych dolistnie może być też modyfikowana przez względną wilgotność powietrza. Wysoka wilgotność zapobiega nadmiernym stratom wody przez rośliny, opóźnia wysychanie kropel preparatu na powierzchni liści, a więc sprzyja na ogół wnikaniu substancji aktywnej herbicydu do roślin. Tym samytm zwiększa efekt niszczenia chwastów. Warto jednak pamiętać, że w takich warunkach zwiększoną wrażliwość wykazują też rośliny uprawne. Dlatego też należy unikać opryskiwania, gdy liście roślin uprawnych są mokre. Fizyczne i chemiczne właściwości gleby, a szczególnie zawartość w glebie próchnicy oraz części ilastych, wpływają również w zasadniczy sposób na działanie herbicydów. Im więcej substancji organicznej zawiera gleba, tym większe ilości herbicydu ulegają sorpcji, a więc maleje fitotoksyczność w stosunku do zwalczanych chwastów. Z drugiej strony jednak — im gleba lżejsza, a szczególnie mniej próchniczna, tym bardziej dokładnie trzeba ustalić dawkę. Użycie zbyt wysokiej dawki na glebach lżejszych może być groźnym w skutkach bardziej niż na glebach próchnicznych i cięższych. Przemieszczenie herbicydów w glebie zależy również od jej właściwości. Mianowicie, gdy wzrasta zawartość w glebie części ilastych i próchnicy maleje głębokość ich przenikania. Dlatego też, szczególnie na glebach lżejszych i mniej próchnicznych zalecany jest często głębszy siew, aby zwiększyć selektywność niektórych herbicydów stosowanych doglebowo (np. Aresin w fasoli).