Kostenlose Xvideos Porno

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC

Miesiące zimowe są okresem ograniczonej aktywności pszczół. Zgromadzone w kłębie wykonują one minimalne tylko ruchy, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. Spożywają małe ilości pokarmu. Każde niepokojenie pszczół w tym czasie zwiększa ich aktywność, powoduje rozluźnienie kłębu i większe zużycie pokarmu, a tym samym większe wypełnienie jelita grubego odchodami. Dlatego do zadań pszczelarza należy zapewnienie spokoju w pasiece. Nie można w okresie mrozu wysłuchiwać rodzin. W końcu lutego lub na początku marca pobiera się przez wylot próbki spadłych pszczół w celu dokonania badań mikroskopowych na występowanie choroby zarodnikowcowej.
W marcu, a przy wyjątkowo wczesnej wiośnie już w końcu lutego, pszczoły dokonują pierwszego oblotu. Dla pszczelarza moment to ważny, na którego podstawie może zorientować się o stanie przezimowanej pasieki. Krótki i intensywny oblot świadczy o dobrym przezimowaniu pszczół. Rodziny nie oblatujące się lub oblatujące się bardzo słabo, należy możliwie szybko przejrzeć, aby się zorientować w przyczynach.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂