Kostenlose Xvideos Porno

Silny wiatr w czasie opryskiwania

Powoduje znoszenie kropel cieczy opryskowej i w rezultacie tego na powierzchnię opryskiwaną dostaje się mniejsza ilość środka niż to jest konieczne dla skutecznego zniszczenia chwastów, a ponadto może uszkodzić rośliny uprawiane w sąsiedztwie. Należy więc unikać opryskiwania, gdy prędkość wiatru przekracza 2/3 m/sekundę. Warunki sprzyjające kiełkowaniu nasion chwastów poprawiają skuteczność działania herbicydów stosowanych doglebowo. Słabsze wyniki opryskiwania powodowane są często brakiem odpowiedniej wilgotności gleby, koniecznej do pobudzenia nasion chwastów do kiełkowania. Dopiero bowiem chwasty pobudzone do życia mogą pobierać z gleby herbicydy i w rezultacie tego są niszczone. Ponadto w glebie suchej niektóre herbicydy są bardzo silnie wiązane przez cząsteczki glebowe i stają się niedostępne dla chwastów. Nawadnianie poprawia na ogół skuteczność herbicydów. W przypadku deszczowania po stosowaniu herbicydów, intensywność opadów nie powinna przekraczać 6—8 mm/godz., a jednorazowa dawka wody nie może być większa jak 8—12 mm. Przy większej intensywności opadów, zwłaszcza na glebach lżejszych i przepuszczalnych, może następować nadmierne przemieszczenie niektórych herbicydów do głębszych warstw.