SADZENIE DRZEWEK I KRZEWÓW

Jabłonie, grusze i czereśnie tworzą drzewa większe niż śliwy i wiśnie. Aby jednak inie komplikować sobie planu sadu, drzewa wszystkich gatunków można posadzić w jednakowych odległościach. Na glebie słabszej, dla drzew na podkładkach silnie rosnących, wystarczą odległości 4X5 m, a na glebie bardzo żyznej 5X5 m lub nawet 5X6 m. Drzewa karłowe na podkładkach lub wstawkach słabo rosnących, można posadzić gęściej np. 3X4 m. Agrest i porzeczki najlepiej jest posadzić w odległościach 2X2 lub 2X2,5 m. Dla malin odległość między rzędami powinna wynosić około 2 m, a dla krzewów w rzędzie 0,5 m. Dla truskawek wystarczą odległości pomiędzy rzędami 60 cm, a między roślinami w rzędzie 30—40 cm. Do zakładania sadów najlepiej nadają się drzewka młode, jednoroczne, dobrze wyrośnięte. Ta sama uwaga dotyczy krzewów jagodowych. Jesienny termin sadzenia drzewek i krzewów jest lepszy od wiosennego. Rośliny posadzone jesienią lepiej się przyjmują i szybciej rosną. Przed przystąpieniem do sadzenia trzeba wykopać dołki, dla drzewek o średnicy około 60 cm i głębokości około 40 cm, a dla krzewów trochę mniejsze. Dołki powinny być dostatecznie duże, tak aby włożone do nich korzenie nie zawijały się. Drzewka oraz maliny i truskawki należy sadzić na głębokość taką na jakiej rosły w szkółce, kora na części szyjki korzeniowej znajdującej się nad ziemią jest zwykle ciemniejsza niż na części, która w szkółce była okryta ziemią. Posadzone za płytko lub zbyt głęboko rosną znacznie gorzej. Natomiast agrest i porzeczki można posadzić nieco głębiej. Ziemia wokół sadzonych drzewek i krzewów powinna być silnie udeptana, a jeśli sadzi się w suchą ziemię, to dobrze jest podlać obficie posadzone rośliny. Wokół świeżo posadzonych drzewek i krzewów dobrze jest usypać kopczyki z ziemi o wysokości około 30—40 cm. Będą one chroniły korzenie przed ewentualnym przemarznięciem w okresie zimy. Na wiosnę kopczyki trzeba rozgarnąć. Można wówczas uformować z nich miski o średnicy około 60—80 cm, co w czasie suszy znacznie ułatwi podlewanie roślin. Truskawki najlepiej jest sadzić wczesną jesienią, chociaż można je też sadzić jeszcze w końcu października lub na wiosnę.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂