Kostenlose Xvideos Porno

Sady przydomowe

W niewielkich sadów, dostarczających owoce na zaopatrzenie rodziny właściciela. Również mieszkańcy miast od dawna sadzą drzewa i krzewy owocowe w ogródkach działkowych. Wiele z tych sadów owocuje słabo i nie przynosi przewidywanych korzyści. Podstawowa przyczyna niepowodzeń w produkcji owoców w sadach amatorskich tkwi w niewłaściwym doborze odmian i w złej pielęgnacji roślin. Amatorzy najczęściej kupują drzewka tych samych odmian, które polecane są do produkcji towarowej. Są to zresztą najczęściej odmiany o bardzo dużej wartości smakowej owoców i plenne, ale równocześnie są to odmiany wymagające bardzo troskliwej ochrony przed chorobami. Większość amatorów ani nie posiada dostatecznej wiedzy specjalistycznej ani nie dysponuje opryskiwaczami niezbędnymi do zwalczania chorób. Nie mówiąc już o tym, że bardzo często pod drzewami uprawia się warzywa lub inne rośliny użytkowe, co ze względów zdrowotnych, wręcz uniemożliwia zwalczanie chorób i szkodników metodami chemicznymi.