Kostenlose Xvideos Porno

Rozrost grzybni w podłożu (inkubacja)

Podłoże zmienia barwę na rudawą (dowód, że grzybnia rozkłada kwasy próchniczne). Po kilku dniach w pomieszczeniu wyczuwa się wyraźny zapach grzybni. Podczas rozrostu wymienia się powietrze w pomieszczeniu tylko w przypadku przekroczenia w podłożu 27°C. Wyższa koncentracja CO2 sprzyja nawet wzrostowi wegetatywnemu grzybni. Mechanizm owocowania pieczarek nie został dotychczas dokładnie poznany. Znane są jednak warunki klimatyczne, przy których dochodzi do tworzenia owocników. Stężenie CO2 nie powinno przekraczać 0,1%, a wilgotność wynosić 95%. Warunkiem uzyskania handlowego plonu lub plonu w ogóle, jest ułożenie na opanowanej przez grzybnię powierzchni podłoża tzw. ziemi okrywowej. W Polsce do sporządzania okrywy służą torfy wysokie lub niskie albo ich mieszaniny. Ponieważ ich odczyn jest kwaśny należy zneutralizować je kredą do pH 7,5. Wilgotną okrywę (75%) nakłada się na podłoże warstewką grubości 3,5—4,0. Od nałożenia okrywy do pierwszego zbioru mija około 3 tygodnie. Szczególnie ważny dla uzyskania wysokich plonów już w I rzucie jest pierwszy tydzień. Strzępki grzybni wrastają do okrywy w tempie 0,5 cm na dobę. Z chwilą ukazania się ich na 5 mm pod powierzchnią okrywy należy przerwać wzrost wegetatywny grzybni i zmusić ją do tworzenia owocników. Stężenie CO2 w pomieszczeniu obniża się przez intensywne wietrzenie (10—12 wymiany na godzinę!). Równocześnie należy obniżyć temp. w podłożu z 25°C do 16—18°C. Po 2—4 dniach widoczne są już gołym okiem zawiązki pieczarek. Od tego momentu wietrzenie powinno być umiarkowane (4—5 wymiany/godz.). W zależności od rasy po 16 lub 21 dniach, pieczarki pierwszego rzutu osiągają wielkość handlową. Należy wyjaśnić, że pieczarki owocują tak zwanymi rzutami. Zbiór jednego rzutu trwa 2—3 dni, po czym na kolejny czeka się w zależności od temperatury 7—8 dni. Można wyróżnić 5 wyraźnych rzutów, potem pieczarki owocują równomiernie. Jest ich jednak znacznie mniej.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂