Rodziny silne, które nie odczuwają jeszcze potrzeby oblotu

Wystarczy wtedy otworzyć daszek i zdjąć ocieplenie co spowoduje wyjście pszczół. Gdy się stwierdzi brak pokarmu, uzupełnia się go przez wstawienie poszytych ramek z miodem lub w razie ich braku, podkarmia się ciastem miodowo-cukrowym, najlepiej kładąc je na powałkę, po uprzednim wyjęciu beleczki odstępnikowej. Syrop pobierany jest w tym okresie  przez pszczoły niechętnie i nie jest on zbyt dobrym pokarmem dla rozwijającego się czerwiu. Gdy stwierdzi się brak matki w rodzinie silnej, należy poddać matkę zapasową z odkładu. W dobrze prowadzonej pasiece pszczelarz powinien posiadać około 10% matek zapasowych, zimujących w odkładach. Rodziny słabe bez matki łączy się z rodzinami posiadającymi matki. Zanieczyszczenie gniazda odchodami może być wynikiem nieodpowiedniego pokarmu, pozostawionego na zimę lub silnego występowania choroby zarodnikowcowej. Gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą, rodzinę taką przenosi się do czystego ula, dając jej odkażone plastry. W przypadku stwierdzenia choroby zarodnikowcowej trzeba przystąpić do jej leczenia. Aby ułatwić pszczołom utrzymywanie odpowiedniej do wychowu czerwiu temperatury ścieśnia się gniazda tak, aby wszystkie uliczki były zajęte. W czasie wiosennego przeglądu, który powinien trwać możliwie krótko, usuwa się martwe pszczoły z ula i czyści dennice. Po zakończeniu przeglądu ponownie dobrze ociepla się gniazda.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂