Kostenlose Xvideos Porno

Rodziny pszczele i średniej produkcji miodu wynoszącej 4 kg od 1 rodziny pszczelej

Na ogólną liczbę 202 tys. pszczelarzy, 170 tys. posiada bardzo małe pasieki o przeciętnej liczbie 4. W sumie produkują oni zaledwie 23% ogólnej produkcji miodu, a z drugiej strony 1 200 pszczelarzy o przeciętnej liczbie rodzin pszczelich powyżej 40 sztuk uzyskuje po 15 kg miodu od 1 rodziny, a więc prawie czterokrotnie więcej niż pszczelarze mający najmniejsze pasieki. Jak olbrzymie znaczenie ma specjalizacja wykazują dane odnośnie struktury pszczelarstwa w USA, a więc w kraju, gdzie pszczelarstwo jest na bardzo wysokim poziomie. Z wyżej przedstawionych danych w tab. 2 wynika, że prawie połowa produkcji miodu w Stanach Zjednoczonych skupia się w rękach 1 200 pszczelarzy przemysłowych. Pszczelarze ci posiadają pasieki, których przeciętna Wielkość wynosi 1 200 rodzin, a w sumie mają 25% pni. Pszczelarzom przemysłowym nieznacznie tylko ustępują pod względem ogólnej produkcji miodu i w przeliczeniu na 1 rodzinę pszczelą pozostali pszczelarze zawodowi. Pszczelarze zawodowi i przemysłowi zajmują się wyłącznie pszczelarstwem i w związku z tym w pełni wykorzystują najnowsze zdobycze nauki i techniki.