Kostenlose Xvideos Porno

Pszczelarze amatorzy

Pszczelarze amatorzy u nas i gdzie indziej przeznaczają miód wyprodukowany w swoich pasiekach głównie na własne potrzeby oraz najbliższej rodziny względnie sąsiadów. Rzadko miód z małych pasiek trafia do punktu skupu, a przez to zmniejsza się ogólna pula miodu towarowego. Do 1975 roku również wielu większych pszczelarzy w Polsce rozprowadzało miód we własnym zakresie, gdyż cena skupu była bardzo niska w porównaniu do kosztów wytworzenia oraz ceny wolnorynkowej. W 1975 roku podniesiono cenę miodu i w związku z tym należy się liczyć ze wzrostem skupu miodu przez zakłady uspołecznione. Jak kształtował się skup miodu w ostatnich 10 latach obrazują dane zamieszczone w tabeli 3, które zostały opracowane przez Centralę Spółdzielni Ogrodniczych w Warszawie. Z danych wynika, że skup miodu w ostatnich latach w zasadzie nie uległ wielkim odchyleniom za wyjątkiem 3 bardzo słabych lat (1965, 1969 i 1974), ze względu na warunki klimatyczne. Potwierdza to wcześniej wysunięty wniosek, że do wystąpienia na rynku dużego deficytu miodu w ostatnich dwóch latach przyczyniło się poważne obniżenie produkcji miodu przez pszczelarzy amatorów. Ponadto już wcześniej można było zaobserwować wystąpienie większego zapotrzebowania na różne produkty delikatesowe, a w tym i na miód, co jest związane ze wzrostem stopy życiowej społeczeństwa. Jeszcze nie tak dawno miód traktowany był jako lek i spożywany w okresie jesienno-zimowym.