Kostenlose Xvideos Porno

Przystępując do siewu lub sadzenia

Należy w pierwszym rzędzie ustalić jakie narzędzia i maszyny do zbioru będą brały udział w przyjętej technologii produkcji danego gatunku warzyw. Od tego przede wszystkim będą zależeć rozstawy rzędów tak przy siewie jak przy sadzeniu. Jeśli nawet zbiór będzie wykonywany agregatem ciągnik + maszyna, to już należy tak rozstawić na polu rzędy roślin, aby umożliwić wprowadzenie ciągnika z maszyną lub samej maszyny w daną plantację. W związku z tym trzeba znać techniczne parametry maszyn, które określają wymagania odnośnie pracy danej maszyny już w polu przy zbiorze. Rozpatrzymy tę sprawę na przykładzie cebuli. W pierwszym rzędzie należy wytypować wszystkie niezbędne narzędzia i maszyny, którymi będą wykonywane poszczególne zabiegi agrotechniczne od siewu aż do zbioru włącznie. Następnie przystępuje się do ustalenia rozstawy rzędów tak, aby było możliwe wprowadzenie ciągnika przy zabiegach pielęgnacyjnych (opielanie i opryskiwanie) oraz agregatu ciągnik + kopaczka. Ciągnik z oponami 9”-32 wymaga rozstawy rzędów minimum 45 cm. Chodzi tu o rozstawę rzędów, między którymi będą się przetaczać koła ciągnika. Należy również przyjąć rozstawę kół ciągnika. Najlepszą i obecnie zalecaną rozstawą kół ciągnika jest rozstawa wynosząca 135 cm. Teraz pozostaje do ustalenia rozstawa rzędów cebuli na pasie (między kołami ciągnika) o szerokości 90 cm. Tu już należy zwrócić uwagę na pozostałe narzędzia i maszyny, na ich wymagania techniczne. Jeśli będzie się stosować pielnik ciągnikowy P-430 to trzeba brać pod uwagę to, że najwęższe międzyrzędzie może wynosić 30 cm. Dalej, kopaczka Z-412 wymaga, aby rozstawa skrajnych rzędów podkopywanego pasa gleby wynosiła nie więcej niż 90 cm, ponieważ jej szerokość robocza wynosi 125 cm. Ilość rzędów cebuli na 90 cm pasie jest obojętna.