Przypominamy warzywnikom

Racjonalne urządzenie gospodarstwa ogrodniczego i zorganizowanie je produkcji dostosowane do miejscowych warunków przyrodniczych i ekonomicznych ma ogromny wpływ na rentowność gospodarstwa i wielko produkowanej masy towarowej. Planowanie produkcji warzywniczej w gospodarstwie winno być przędzone analizą poziomu produkcji i jej rentowności w roku ubiegły oraz uwzględniać tendencje rozwojowe zależne od wprowadzania tych technologii uprawy. Dla pełniejszego zagospodarowania i użytkowania pola uprawnego i pomieszczeń do tego przeznaczonych koniec nym jest także zwiększenie intensywności wykorzystania okresu wegetacyjnego. W Polsce stale wzrasta zapotrzebowanie na warzywa. Projektuje si wzrost spożycia warzyw świeżych i w przetworach do 130 kg na jednego mieszkańca. W chwili obecnej spożycie wynosi tylko 93,5 kg n jednego mieszkańca. Poza tym występuje duża sezonowość spożyci uprzywilejowane są miesiące letnie, kiedy to istnieje duża podaż warzyw. Wprowadzone w roku 1977 nowe środki produkcji, bardziej lepsze jakościowo odmiany, selektywne środki ochrony roślin, szersze asortyment nawozów mineralnych oraz efektywniejsza organizacja pr dukcji (kontraktacja, rozwijanie gospodarstw specjalistycznych) nie po zostaną bez wpływu na rozwój warzywnictwa gruntowego i pod osłonami.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂