Kostenlose Xvideos Porno

PRZYCINANIE DRZEWEK

Zabiegiem koniecznym po posadzeniu jest skrócenie jego pędów, dla przywrócenia zachwianej równowagi między zredukowanym systemem korzeniowym i częścią nadziemną. Drzewka przycina się zawsze wiosną. Jeżeli drzewko zostało posadzone wiosną cięcie wykonuje się bezpośrednio po posadzeniu. U jednorocznych okulantów, które nie posiadają bocznych rozgałęzień skraca się jedynie przewodnik. To skrócenie należy wykonać o 20 cm wyżej, niż wysokość pnia jaką chcemy w przyszłości otrzymać. Jeżeli jednoroczne okulanty mają boczne odgałęzienia, wybieramy spośród nich dwa lub trzy wyrastające na wysokości 40—60 cm i odchodzące pod dużym kątem od przewodnika. Pędy te utworzą w przyszłości konary drzewa. Wybrane pędy skracamy do długości 20 cm. Przewodnik przycinamy 40—50 cm ponad najwyższym wybranym pędem. Wszystkie pędy leżące poniżej najniższego z wybranych pędów usuwamy. Cięcie należy wykonać u nasady pędu, tuż ponad zgrubieniem zwanym obrączką.