Kostenlose Xvideos Porno

Przy wysokim poziomie nawożenia zachwaszczenie jest zwykle większe niż przy niskim

Jednak przy obfitym nawożeniu chwasty są na ogół lepiej niszczone przez herbicydy. Lepsze warunki wzrostu roślin stwarzane przez nawożenie powodują bujniejszy wzrost i tworzenie liści o większej powierzchni, co ułatwia zatrzymywanie się kropli preparatów na roślinach. Jednak nadmierne nawożenie azotowe, przy jednoczesnym niedoborze fosforu i potasu w glebie, może być przyczyną występowania silniejszych uszkodzeń roślin uprawnych przez herbicydy. Dotyczy to głównie zabiegów wykonywanych po wschodach roślin. Reakcja roślin uprawnych i chwastów na herbicydy uwarunkowana jest również ich stanem fizjologicznym w momencie wykonywania zabiegu, np. gdy liście roślin są przywiędnięte, to ulegają większemu zwilżeniu. Dlatego też należy unikać opryskiwania, gdy roślina uprawna jest przywiędnięta, ponieważ większa ilość cieczy opryskowej zatrzyma się na jej liściach. Przy używaniu herbicydów ważna jest dawka preparatu. Nie należy stosować herbicydów w dawkach niższych niż to jest polecane. Herbicyd w dawce zaniżonej nie zniszczy chwastów w wystarczającym stopniu. Przez podniesienie dawki ponad zalecaną można zniszczyć roślinę uprawną. Zbyt wysokie dawki mogą powodować nie tylko uszkodzenie rośliny uprawnej, ale także uszkodzić rośliny następcze przychodzące na dane pole w zmianowaniu. Można tu zaznaczyć, że większość herbicydów w dawkach zalecanych do odchwaszczania warzyw przejawia aktywność przez okres kilku tygodni, a zwykle nie dłużej niż przez 3 miesiące. Nadmierne podniesienie dawki może przedłużyć okres zalegania preparatu w glebie. Przy niektórych herbicydach należy jednak brać pod uwagę okres ich zalegania w glebie ustalając odpowiednie następstwo roślin.