Kostenlose Xvideos Porno

Preparaty przeciwko chorobom malin

Z dostępnych preparatów przeciwko chorobom malin najskuteczniejszy jest Euparen (250 g na 100 1 wody). Maliny można również opryskiwać Topsinem M, ewentualnie Sadoplonem. Topsin M nie przewyższa skutecznością Euparenu, Sadoplon jest od niego nieco mniej skuteczny. Wszystkie środki ochrony roślin należy stosować ściśle według zaleceń, publikowanych w terminarzach ochrony. Nieumiejętne używanie pestycydów może doprowadzić do niepożądanych rezultatów.
Bardzo groźne w skutkach okazało się kilkuletnie, częste stosowanie fungicydów z grupy benzimidazolów, do których między innymi należą dobrze znane Benlate i Topsin M. W sadach łub na plantacjach roślin zbyt często opryskiwanych tymi środkami w ciągu ostatnich lat, stwierdzono już całkowity brak ich skuteczności w zwalczaniu niektórych chorób. Wśród grzybów odpornych na te preparaty stwierdzono również grzyb Botrytis cinerea, powodujący szarą pleśń truskawek i malin. By nie dopuścić do uodpornienia się pasożytów malin, należy ograniczyć stosowanie Topsinu M do 2 opryskiwań w ciągu jednego okresu wegetacji, przy tym preparat ten używać na przemian z Euparenem lub Sadoplonem. Zbiór owoców dozwolony jest w 14 dni po opryskiwaniu Euparenem lub Topsinem M, lub 7 dni po opryskiwaniu Sadoplonem. Jeśli na plantacji malin występuje pryszczarek namalinek łodygowy konieczne są 1—2 opryskiwania w czasie lotu much i składania jaj (przed kwitnieniem malin około połowy maja) Owadofosem pł. 50 (150 ml na 100 1 wody) lub Sadofosem (300 ml na 100 1 wody). Właściwe zwalczanie chorób grzybowych przyczynia się do znacznej zwyżki plonu owoców. W naszych doświadczeniach zwyżka ta wynosiła od 2 do 4,5 t/ha. Ze względu na wysoki koszt zabiegów ochrony malin przed chorobami grzybowymi, wynoszący od około 5000 do 10 000 zł/ha, nie opłaca się opryskiwać malin na plantacjach źle prowadzonych, zaniedbanych, silnie zagęszczonych i wydających plon owoców poniżej 4 t/ha. Szkoda również nakładu pracy i kosztów na opryskiwania wykonywane nieterminowo, niedokładnie (zbyt małą ilością cieczy) i źle dobranymi środkami ochrony, bowiem nie zwalczą one chorób, a więc nie przyczynią się do zwyżki plonu. Wysoce opłacalne są jedynie prawidłowe zabiegi ochrony, stosowane na dobrze prowadzonych i pielęgnowanych plantacjach.