Kostenlose Xvideos Porno

PRAWIDŁOWY DOBÓR PREPARATÓW

Chcąc spełnić ten warunek koniecznym jest, aby każdy wykonujący zabiegi ochrony roślin lub sprawujący ich nadzór znał dokładnie właściwości stosowanych pestycydów. W doborze ich należy brać pod uwagę nie tylko ich skuteczność działania przeciwko zwalczanym szkodnikom, ale także bezpieczeństwo pszczół. Preferować środki mniej, szkodliwe dla pszczół. Należy pamiętać, że spośród dostępnych form stosowania pestycydów najbardziej niebezpieczne dla pszczół jest opylanie roślin. W związku z tym tę formę ochrony zastępować przez opryskiwanie. Stosując opryskiwanie koniecznie przestrzegać prawidłowego przygotowania stężeń cieczy roboczej.

PRAWIDŁOWE WYZNACZANIE TERMINÓW ZABIEGÓW

O terminie wykonania zabiegu decyduje głównie stadium rozwojowe zwalczanego szkodnika czy choroby, lub też chwastów. Termin zaś wykonania musi decydować o doborze odpowiednich pestycydów, zgodnie z okresem ich prewencji. Generalną zasadą powinno być całkowite zaniechanie stosowania pestycydów w okresie kwitnienia roślin chronionych (dotyczy to także znajdujących się w nich chwastów). Jeśli służba ochrony roślin uzna, że zachodzi taka konieczność, wyjątkowo można dopuścić użycie preparatów jedynie praktycznie nieszkodliwych dla pszczół. Jest wskazane, aby i w tym przypadku zabiegi zostały wykonane w czasie, kiedy nie ma lotu pszczół. Pszczoły nie powinny kontaktować się z plantacją chronioną do chwili wyschnięcia cieczy na roślinach.