Kostenlose Xvideos Porno

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O UPRAWIE PIECZAREK

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój pieczarek w wielu krajach. Polska z produkcją przekraczającą 10 000 ton rocznie zajmuje piąte miejsce w Europie i pierwsze wśród państw wspólnoty socjalistycznej. Program rozwoju pieczarkarstwa zatwierdzony przez Prezydium Rządu zakłada wzrost produkcji do 17 000 ton w roku 1980. Produkcją pieczarek w Polsce zajmują się przede wszystkim osoby prywatne i zespoły. Szybko rozwija się pieczarkarstwo w spółdzielniach produkcyjnych. Wyprodukowane pieczarki dostarczane są w ramach umów kontraktacyjnych do Spółdzielni Ogrodniczych, które służą także pomocą przy zakładaniu uprawy i jej prowadzeniu. Istnieje możliwość uzyskania kredytu na budowę pieczarkarni. Czynnikiem ograniczającym rozwój produkcji jest brak dostatecznych ilości odpowiedniego nawozu końskiego. Wybudowanie pieczarkarni wiąże się obecnie z poważnym nakładem finansowym. Najmniejsza pieczarkarnia z zapleczem kosztuje 350 tys. zł. Można w niej wyprodukować 4—6 ton pieczarek. Średnia cena za 1 kg w 1975 roku płacona przez spółdzielnie wynosiła 42 zł. Koszty produkcji dochodzą do równowartości 10 kg pieczarek z 1 m2. Przeciętnie producenci uzyskują 12—14 kg pieczarek w cyklu. Praktycznie zakłada się w Polsce 2 cykle uprawowe, chociaż pieczarki jako rośliny uniezależnione od światła mogłyby być uprawiane przez cały rok. Jest to więc uprawa opłacalna, choć niełatwa.