Płaska powierzchnia pola jest nieodzownym warunkiem dobrej pracy

Nie tylko przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, ale w szczególności dla maszyn używanych przy zbiorze. Wyrównana powierzchnia pola ma również decydujący wpływ na równomierne rozprowadzenie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, a to też ma duże znaczenie w uzyskaniu równomiernego wzrostu roślin. Trzeba koniecznie zdawać sobie sprawę z tego, że nadmierne upraszczanie uprawy gleby przed siewem czy sadzeniem rozsad ma negatywny wpływ na plony i może doprowadzić do takiego stanu, że nie będzie możliwości przeprowadzania żadnych innych zabiegów w sposób zmechanizowany. Z doświadczeń wynika, że już nieznaczne zaperzenie pola powoduje poważne trudności z mechanicznym zbiorem warzyw korzeniowych oraz innych gatunków jak np. cebuli. Należy więc szczególnie dokładnie wykonać wszystkie zabiegi uprawowe, które powinny mieć na celu przede wszystkim walkę z chwastami wieloletnimi oraz pozostawienie zawsze płaskiej, równej powierzchni gleby. Nie należy ograniczać liczby zabiegów kosztem pozostawienia gleby w nienależytym stanie, ponieważ wysiew nasion i późniejsze uprawki pielęgnacyjne nie będą mogły być wykonane prawidłowo. „Odperzenie” pola ułatwia uprawę międzyrzędową, narzędzia nie zapychają się, co pozwala na utrzymanie całej plantacji w czystości, a to ma kapitalne znaczenie przy mechanicznym zbiorze warzyw.

 

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂