Parch jabłoni poraża głównie liście i owoce

Rzadziej młode pędy i pąki. Najbardziej szkodliwe dla jabłoni jest zakażenie liści. Są one najbardziej wrażliwe na zakażenie przez parch w ciągu 2—3 początkowych tygodni ich rozwoju. Liście starsze są odporne na zakażenie. Wystąpienie parcha jabłoni na owocach jest zjawiskiem wtórnym. Ponieważ jednak zniszczeniu ulega bezpośrednio plon, porażeniu owoców przypisuje się decydujące znaczenie szkodliwości choroby, oo nie jest słuszne. Zakażenie owoców jest zawsze rezultatem wcześniejszego zakażenia liści przez grzyb. Zarodniki z pierwotnych źródeł infekcji nie mogą dostać się. Oikresy sprzyjające zakażeniu przez parch liści, a następnie owoców nazywamy okresami krytycznymi. W ciągu sezonu może wystąpić ich od kilku do kilkudziesięciu, jednak dla rozwoju choroby decydujące znaczenie mają okresy krytyczne na początku wegetacji jabłoni, a głównie w maju. Dlatego walka z parchem jabłoni w tym okresie decyduje o wielkości strat spowodowanych przez tę chorobę. W okresie późniejszym na ogół istnieje potrzeba wykonania tylko kilku opryskiwań uzupełniających. Główną rolę w walce z parchem jabłoni odgrywa walka chemiczna, a więc opryskiwanie jabłoni środkami grzybobójczymi. O skuteczności decyduje kilka czynników, z których najważniejszymi są: wybór właściwego środka chemicznego, odpowiedni termin opryskiwania oraz dokładność wykonania zabiegu.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂