Parch ciągłą groźną chorobą jabłoni

Parch jabłoni wywoływany przez grzyb Venturia inaequalis jest jedną z najpospolitszych i najgroźniejszych chorób jabłoni. O ogromnym znaczeniu gospodarczym tej choroby decyduje kilka czynników, z których najważniejszymi są: podstawowa rola jabłoni w naszej produkcji sadowniczej, bardzo korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju grzyba wywołującego chorobę, oraz uprawa odmian wrażliwych na porażenia przez parch. Pomimo dość dobrego pod względem jakościowym i ilościowym asortymentu środków do zwalczania tej choroby, wciąż jeszcze niszczy ona znaczną część plonów. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niedostateczna jeszcze u wielu sadowników znajomość rozwoju grzyba powodującego chorobę oraz nieumiejętne posługiwanie się środkami chemicznymi. Parch jabłoni zakaża prawie wszystkie odmiany jabłoni, jednakże różnią się one stopniem wrażliwości. Odmiany bardzo wrażliwe McIntosh, Linda, Cortland, Macoun, Spartan, Boiken, Laindsberska, Kron- selska, Fameuse, Beforest. Do grupy średnio wrażliwych należą: Starking, cała grupa Red Delicious, Królowa Renet, Koksa Pomarańczowa, Oliwka Inflancka, Close, Malinówka Oberlandzka, Antonówka, Jonatan, Idared, Cesarz Wilhelm, Crafsztynek Inflancki, Wealthy, Bancroft, James Grieve, Grochówka. Stosunkowo mało wrażliwe są odmiany mniej wartościowe jako konsumpcyjne takie jak: Piękna z Rept, Piękna z Boskop, Piękna z Hernhut, Perkins, Pepina Ribstona, Pepina Szafranowa.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂