Kostenlose Xvideos Porno

Opryskanie herbicydami

Jeżeli nie stosujemy ściółki, powierzchnię gleby pod koronami lub w rzędach drzewek należy opryskiwać herbicydami. Stosuje się w tym celu najczęściej preparaty triazynowe, takie jak Gesatop 50 lub Gesa- prim 50, w dawce 3—6 kg/ha. W sadach pestkowych zaleca się najniższe dawki, inawet poniżej 3 kg. Niższe dawki stosuje się na lżejsze gleby, wyższe ną. gleby cięższe i silnie zachwaszczone. Dawniej, gdy sadzono drzewa silnie rosnące, wysokopienne, w dużej rozstawie, wykorzystanie gleby w międzyrzędziach młodego sadu dla uprawy innych roślin miało większe znaczenie ekonomiczne. Obecnie przy intensywnych, gęstych nasadzeniach drzew na podkładkach słabo rosnących wykorzystanie gleby dla uprawy innych roślin stało się niewskazane. Korzyści uzyskane z uprawy takich roślin nie pokrywają straty wynikłej z zaniedbania drzew spowodowanego brakiem odpowiedniej pielęgnacji i ochrony. Dlatego tylko w małych sadach amatorskich można w pierwszym roku po posadzeniu uprawiać okopowe lub warzywa. Natomiast w większych sadach produkcyjnych stosować należy czarny ugór, czarny ugór z roślinami okrywowymi, lub ugór herbicydowy, polegający na opryskiwaniu całej powierzchni gleby preparatem Gramoxone w dawce 3—4 l/ha. Preparat ten niszczy jedynie nadziemną część roślin i dlatego opryskiwanie należy powtarzać co 2—3 tygodnie.