Kostenlose Xvideos Porno

ODMIANY MALIN POLECANE DO UPRAWY

Nowoczesna uprawa malin byłaby prawie niemożliwa gdybyśmy nie zastąpili starych odmian przez odmiany nowe, plenniejsze odporniejsze na choroby, wytrzymalsze na mróz, o owocach bardziej przydatnych na przetwory i mrożonki. W nasadzeniach kolekcyjnych i odmianowych Instytutu Sadownictwa posiadamy kilkadziesiąt odmian malin. Są to głównie maliny czerwone owocujące latem. Jednak dużą grupę stanowią odmiany powtarzające, owocujące latem i jesienią. Posiadamy również kilka odmian maliny czarnej oraz mieszańca maliny czerwonej z czarną zwanej maliną purpurową.

MALLING PROMISE

Odmiana wczesna, plenna, należy do doboru i jest najbardziej rozpowszechniona w całym kraju. Rośliny wyróżniają się silnym wzrostem i bardzo dużą siłą krzewienia się. Pędy średnio grube i grube, odchylone, z dużą liczbą kolców, które latem posiadają jasno czerwonobrązowe zabarwienie. Owoce duże, szerokostożkowate, czasem zaokrąglone, czerwone, często z jaśniejszym wierzchołkiem. Pestkowce liczne, dobrze zrośnięte ze sobą. Owoce delikatne, bardzo smaczne, deserowe i przydatne na różnego rodzaju przetwory i mrożonki. Odmiana bardzo wartościowa i polecana do wszystkich typów nasadzeń.