Kostenlose Xvideos Porno

Od czego zależy skuteczność herbicydów?

Ochrona przed chwastami, podobnie jak przed chorobami i szkodnikami, składa się z profilaktyki, to jest likwidowania przyczyn i źródeł zachwaszczenia oraz ich właściwego zwalczania. Przy walce ze szkodnikami i chorobami, określony preparat zwalcza najczęściej jednego szkodnika lub grupę szkodników czy chorób o zbliżonych właściwościach biologicznych. W przypadku zwalczania chwastów sprawa jest trudniejsza, mamy bowiem tu do czynienia ze „szkodnikiem zbiorowym”, składającym się z wielu różnych gatunków roślin o różnych właściwościach, a więc różnie reagujących na stosowany środek. Obecnie herbicydy pełnią podstawową funkcję w likwidowaniu niepożądanej roślinności. Niemniej jednak należy pamiętać o tak zwanej zintegrowanej walce uwzględniającej wszystkie dostępne sposoby pozwalające na likwidację zachwaszczenia, to jest agrotechniczne i chemiczne. Stwierdzono bowiem, że wszystkie zabiegi chemicznej ochrony warzyw przed chwastami dają najlepsze rezultaty przy prawidłowej agrotechnice. Często spotykamy się u nas jeszcze z tradycyjnym poglądem, według którego stosowanie herbicydów jest niczym innym jak tylko prostym zabiegiem agrotechnicznym zwalczającym chwasty, takim jak na przykład bronowanie czy też mechaniczne spulchnianie międzyrzędzi. Szkodliwość takiego poglądu jest oczywista i wynika najczęściej z nieuświadomienia sobie faktu, że herbicydy są przecież środkami ochrony roślin i mogą wywoływać daleko większe konsekwencje w środowisku niż zwykłe zabiegi agrotechniczne szczególnie gdy są stosowane nieprawidłowo. W praktyce ten tradycyjny pogląd wyraża się najczęściej w bezmyślnym stosowaniu herbicydów, bez brania pod uwagę chociażby nawet gatunków chwastów występujących na plantacji. W przypadku zwalczania chwastów opiela w międzyrzędziach, czy też ręcznym pieleniem, właściwie nie ma to większego znaczenia. Natomiast przy stosowaniu herbicydów ma to znaczenie ogromne, niewłaściwy dobór preparatów może bowiem doprowadzić do nadmiernego rozmnożenia się gatunków odpornych na użyte
środki. Z tego też powodu należy unikać stosowania w kolejnych okresach wegetacyjnych takiego samego herbicydu, gdyż może nastąpić zjawisko kompensacji czyli nadmiernego rozmnożenia się gatunków odpornych na dany preparat. Na przykład kilkakrotne zastosowanie na tym samym polu Treflanu może doprowadzić do silnego zachwaszczenia żółtlicą, której ten preparat zupełnie nie niszczy. Należy więc pamiętać o tzw. „zmianowaniu herbicydów” i ich celowym stosowaniu kierując się zachwaszczeniem występującym w danych warunkach.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂