Kostenlose Xvideos Porno

Ochrona sadów przydomowych

Główną przyczyną słabego plonowania drzew i krzewów w sadach przydomowych jest liczne występowanie szkodników, oraz silne porażenie drzew przez choroby, co ściśle wiąże się z brakiem zabiegów ochroniarskich. Ochrona sadów przydomowych przed chorobami i szkodnikami nie jest jednak rzeczą łatwą. Spowodowane jest to tym, że bardzo często drzewa rosną w bezpośredniej bliskości domów mieszkalnych i budynków gospodarskich. Pod drzewami lub w bezpośredniej ich bliskości sadzone są krzewy owocowe, truskawki lub warzywa, o różnych terminach zbioru. Wszystko to bardzo utrudnia, a w niektórych okresach wręcz uniemożliwia opryskiwanie środkami chemicznymi. Trujące dla człowieka środki chemiczne ochrony roślin, którymi opryskuje się drzewa mogą opadać na krzewy i na warzywa, które często powinny być zbierane w niedługim czasie po zabiegu. Dlatego też sad przydomowy powinien się składać z kilkunastu do kilkudziesięciu niskich drzew względnie odpornych na najważniejsze choroby (np. parch jabłoniowy, mączniak jabłoniowy, szara zgnilizna jabłek) zlokalizowanych w jednym miejscu. Drzewa powinny być przy tym zgrupowane gatunkami. Osobno powinny rosnąć jabłonie, osobno grusze, osobno śliwy i wiśnie. Krzewy owocowe również zgrupowane gatunkami powinny być także posadzone w jednym miejscu, nieco oddalonym od drzew owocowych. W sadach przydomowych złożonych z małej ilości drzew, szkodniki można zwalczać równocześnie metodami chemicznymi, mechanicznymi i biologicznymi.