OCHRONA PRZED GRYZONIAMI

Duże niebezpieczeństwo dla nowo posadzonego drzewka stanowią zające, karczowniki i myszy. Dlatego w pobliżu systemu korzeniowego drzewka, a także wzdłuż dróg, ogrodzeń i zadrzewień znajdujących się na terenie sadu należy rozłożyć trutki. Może to być zatrute ziarno, które pod nazwą „Kumader” znajduje się w handlu. Rozłożenie trutek jest szczególnie ważne w małych sadach amatorskich, w sąsiedztwie których znajduje się duża ilość gryzoni. Najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia młodych drzewek przed zającami jest ogrodzenie sadu siatką. Jeżeli ogrodzenie takie jest co pewien czas sprawdzane, powstałe uszkodzenia są naprawiane, a zagłębienia powstałe pod siatką uzupełniane ziemią, zabezpiecza ono skutecznie drzewka przed tym groźnym szkodnikiem. Siatka ma jeszcze tę zaletę, że pozwala na sadzenie drzew niskopiennych. Jak wiadomo drzewka takie szybciej rozpoczynają plonowanie, a zbiór owoców i ich pielęgnacja są łatwiejsze. Jeżeli sadu nie można ogrodzić siatką, należy w inny sposób zabezpieczyć drzewka przed zającami. Dawniej powszechnym zabiegiem było owijanie drzewek słomą. Obecnie częściej stosuje się specjalne dziurkowane siatki winidurowe. Zabezpieczają one skutecznie pień drzewka przed uszkodzeniem. Trudno jest jednak przy ich pomocy zabezpieczyć pędy drzewek dwuletnich, gdyż w czasie zginania często ulegają wyłamaniu. Dlatego dobrze jest użyć w tym przypadku metody kombinowanej. Polega ona na zabezpieczeniu pnia drzewka przy pomocy siatki i smarowaniu co pewien czas jego pędów dostępnymi w handlu środkami odstraszającymi jak pa?tą TK lub Emulsją Ochronną.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂