Kostenlose Xvideos Porno

Obecnie zastanówmy się nad przyczynami niskich plonów

Znanym jest fakt, że początkujący producenci w pierwszym roku uprawy uzyskują najwyższe plony, których nie mogą powtórzyć mimo większej wiedzy i doświadczenia w następnych latach, gdyż w tym czasie gleba szklarni została zainfekowana chorobami i szkodnikami, które w warunkach „cieplarnianych” gwałtownie się rozmnażają, jak również zwykle  zostaje zasolona nadmierną ilością nawozów mineralnych. Dlatego też co roku plony ulegają obniżeniu i ustalają się często dopiero poniżej opłacalnego dla producenta poziomu dochodowości. Znając przyczyny powinniśmy umieć im zapobiegać. Rzeczywiście teoria zapobiegania jest prosta i z pewnym sukcesem stosowana od kilkudziesięciu lat między innymi w Holandii, gdzie produkcja pomidorów odbywa się na około 3 tys. ha. Zasady zapobiegania są następujące: Zasada 1. Coroczne parowanie gleby w szklarni niszczące wszystkie czynniki chorobotwórcze, uzupełniane hamującymi wtórne nasilanie chorób preparatami chemicznymi, stosowanie szczepienia rozsady na specjalnych podkładkach odpornych na nicienie i korkowatość korzeni oraz choroby naczyniowe, wreszcie prawie „szpitalna” higiena. Zasada 2. Coroczne wymywanie z gleby nadmiaru rozpuszczalnych i zasalających resztek nawozów przez kilkudniowe zalewanie szklarni (łącznie) 200—300 mm warstwą wody. Zabieg ten istotnie zmniejsza zawartość nadmiernych, bądź zbędnych związków w glebie, podobnie, jak dzieje się to w przyrodzie w okresie zimy i przedwiośnia, gdy wody roztopów zimowych skutecznie odsalają glebę. Niestety zasady pierwszej na ogół nie przestrzegamy, gdyż nie mamy odpowiednich urządzeń do parowania gleby. Na dodatek zabieg ten jest bardzo pracochłonny i kosżtowny. Również realizacja drugiej zasady napotyka na trudności, gdyż wiele obiektów zlokalizowanych jest na ciężkiej, słabo przepuszczalnej glebie, wadliwie bądź wcale nie zdrenowanej.