Kostenlose Xvideos Porno

Nowe odmiany warzyw

Odbiór odmian roślin warzywnych jest co roku korygowany i uzupełniany nowymi polskimi oryginalnymi lub zagranicznymi odmianami. Przy opisywaniu nowych odmian warzyw, nie można pominąć starych odmian i przedstawienia ich wartości gospodarczej, bardzo często poprawionej na drodze hodowli. Obecnie dużo uwagi poświęca się odmianom przystosowanym do wielkotowarowej produkcji przy zastosowaniu mechanicznego zbioru, sortowania i przygotowania do obrotu. Odmiany wyrównane pod względem jednoczesności dojrzewania, wielkości, kształtu i barwy części użytkowych są lepiej przystosowane do tego rodzaju produkcji, nie podlegając przy tym uszkodzeniom. Pozwala to na osiągnięcie dużej oszczędności w pracy ręcznej i obniżenie tym samym kosztów produkcji i przystosowanie ich do obrotu wewnętrznego oraz do eksportu.
Wyższa cena nasion tych nowych odmian, a zwłaszcza mieszańców Fi, które są szczególnie dobrze wyrównane pod względem wspomnianych wyżej cech, nie powinna zrażać producentów warzyw. Jest sprawą oczywistą, że za wyższą jakość trzeba więcej płacić, ponieważ jakość ta otrzymana jest kosztem większych nakładów.