Kostenlose Xvideos Porno

Nicienie w polowej uprawie warzyw

Rola nicieni jako szkodników wzrasta w miarę wzrostu intensyfikacji produkcji roślinnej. W produkcji intensywnej, przy właściwym nawożeniu i walce z chwastami oraz innymi szkodnikami i chorobami, udział nicieni w obniżaniu plonu jest coraz większy. Stałe zmniejszanie liczby uprawianych gatunków prowadzi do nagromadzenia w glebie nicieni szkodliwych, a także chorób grzybowych, co w końcu doprowadza do „zmęczenia” gleby. Dlatego też warto, przy szybkim wzroście produkcji, zastanowić się nad możliwością wystąpienia nicieni. Pomyśleć trzeba o tym zawczasu bo liczba preparatów do zwalczania nicieni będzie niewielka i prawdopodobnie w najbliższych latach nie będzie wzrastała. Większość nematocydów jest zaliczana do I lub II klasy toksyczności i dlatego nie może być zarejestrowana do stosowania w Polsce. Zwalczanie nicieni opiera się więc u nas głównie na zmianowaniu. W dalszej części artykułu omówię na jakich roślinach rozmnażają się szkodliwe nicienie. Wiedząc jakie gatunki występują na polu producent może sam ustalić najwłaściwsze zmianowanie. Czasem trudno jest wiedzieć jakie gatunki nicieni występują w gospodarstwie. Podstawą do określenia gatunku mogą być: obserwacje producenta i analiza gleby. Analizy takie wykonuje Pracownia Nematologii Instytutu Warzywnictwa, ul. 22 Lipca 1/3, 96—100 Skierniewice. Tam też można zwrócić się po poradę jak pobrać próbę gleby lub roślin, żeby analiza dała właściwy wynik.