Kostenlose Xvideos Porno

Mniszek

Pragnę przypomnieć, że prawie każdego roku w okresie wykonywania wiosennych opryskiwań, masowo w naszych sadach kwitnie mniszek. Powinien on być uprzednio zniszczony, mechanicznie lub za pomocą herbicydów. Czas niszczenia mniszka nie powinien być za późny, ponieważ kwiaty jego leżące po ścięciu są jeszcze długi okres atrakcyjne dla pszczół. Aby zapewnić pszczołom całkowite bezpieczeństwo trzeba zwracać uwagę, czy w najbliższym otoczeniu ochronionego przez nas sadu nie ma innych kwitnących w tym czasie roślin uprawnych, na które stosowany preparat może być znoszony. Szczególnie duże zagrożenie dla pszczół stanowią insektycydy układowe (Metasystox, Bi-58 i inne). Na pozór wydawać by się mogło, że są one mało groźne, skoro szybko wnikają do tkanek rośliny, przerywając w ten sposób możliwość kontaktowania się pszczół z nimi. Zostało jednak udowodnione, że preparaty te przedostają się do nektaru i pyłku kwiatów i w ten sposób mogą wywoływać poważne zatrucia wśród pszczół. Okres prewencji dla tych pestycydów wynosi aż 14 dni. Przytoczone powyżej rozważania i przykłady dostatecznie chyba obrazują, od jak wielu różnych czynników jest uzależnione, czy wykonywany zabieg ochrony roślin będzie dla pszczół nieszkodliwy.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂