Kostenlose Xvideos Porno

METODY CHEMICZNE

Stosując chemiczne środki ochrony roślin, a zwłaszcza środki owadobójcze, należy zachować szczególną ostrożność. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom należy stosować tylko wtedy, jeżeli występują one tak licznie, że mogą spowodować wyraźne straty. Mała ilość szkodników, zwłaszcza występująca w jednym pokoleniu, uszkadzająca tylko liście, nie stanowi dużego zagrożenia. Zawsze należy się posługiwać środkami chemicznymi o malej, lub bardzo małej toksyczności i krótkich karencjach. Nie wolno w ogródkach działkowych i przydomowych stosować preparatów zaliczanych do I i II klasy toksyczności. Informacja klasie toksyczności jest zawsze podana na opakowaniu preparatu. Warto przypomnieć, że karencją nazywamy długość okresu, który musi upłynąć od czasu zastosowania danego środka do zbioru owoców. Jeżeli właściciel uprawia w pobliżu drzew warzywa, to powinny to być tylko takie gatunki, których zbiór przypada w okresie zbioru owoców lub później. Warzywa wcześniej dojrzewające powinny się znajdować jak najdalej od drzew owocowych lub krzewów jagodowych. Warzyw, krzewów owocowych, a zwłaszcza truskawek nie powinno się sadzić w międzyrzędziach drzew, ponieważ podczas deszczów część środków chemicznych może być spłukiwana z liści drzew na te rośliny. Jeżeli zachodzi absolutna konieczność opryskiwania drzew lub krzewów rosnących w bezpośredniej bliskości warzyw, które powinny być zebrane przed upływem karencji, można małe grządki warzyw przykrywać w czasie opryskiwania folią polietylenową, wykorzystując do tego celu worki po nawozach. Walka z chorobami i szkodnikami będzie najskuteczniejsza, jeżeli główna uwaga będzie zwrócona na zwalczanie pierwszych generacji szkodników na początku ich pojawienia się, zaś w przypadku chorób na nie dopuszczenie do infekcji pierwotnych.