Kostenlose Xvideos Porno

LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ

W lipcu w większości rejonów kraju, kończy się pożytek główny. Po miodobraniu należy w gniazdach pozostawić około 5—8 kg miodu. Pszczelarze liczący jeszcze na wykorzystanie późnych pożytków spadziowych, powinni w tym czasie zmagazynować około 3—4 plastrów gniazdowych na rodzinę z zapasem miodu i pierzgi, które będzie można wstawić do uli po odwirowaniu miodu spadziowego. Miód spadziowy bowiem nie nadaje się do zimowania. Dobrze jest również w tym przypadku, po zakończeniu pożytku, dokarmić pszczoły dużymi dawkami syropu, który przeniesiony do plastrów magazynuje się do jesieni, kiedy to wstawia się je na miejsce odebranych plastrów z miodem spadziowym. Przy braku pożytku trzeba zmniejszyć wy lotki, a wszelkie przeglądy przeprowadzać ostrożnie aby nie wywołać rabunku. W końcu lipca dokonuje się wstępnego ułożenia gniazd. Usuwa się plastry uszkodzone i źle odbudowane, a jasne przesuwa się na skraj gniazda. Plastry z zapasami miodu również ustawia się w częściach skrajnych. W tym czasie powinno być około 4—5 ramek dadanowskich czerwiu. Sierpień jest miesiącem ponownego wzmożenia czerwienia matek, a pszczoły wygryzające się w połowie tego miesiąca i na początku września najlepiej zimują. Dlatego też, gdy brak jest w tym czasie pożytku, od początku sierpnia stosuje się podkarmianie małymi dawkami syropu średniego (1 :1), co drugi dzień po 1 1. Zamiast syropu dobrze jest stosować duże porcje ciasta miodowo-cukrowe- go. Pamiętać jednak trzeba, że wszelkie karmienie pszczół w okresie bezpożytkowym przeprowadza się w godzinach wieczornych, aby nie wywołać w pasiece rabunku. Z tego również powodu należy karmić raczej wszystkie roje w pasiece. W końcu sierpnia, najpóźniej na początku września, dokonuje się jeszcze jednego przeglądu, zabierając plastry jasne i bardzo ciemne. Magazynowane plastry należy zabezpieczyć przed motylicą woskową (zamknięcie w szczelnych szafach, niszczenie larw i motyli przez spalanie siarki lub dezynfekcje parami lodowatego kwasu octowego, które niszczą również zarodniki nozemy). Wielkość gniazda dostosowuje się do ilości pszczół tak, aby wszystkie uliczki obsiadane były „na czarno”. Wycenia się równocześnie ilość zapasów pamiętając, że 1 dm2 obustronnie poszytego plastra zawiera około 30 dkg miodu. Miód powinien stanowić około 1/4—1/3 zapasów zimowych. Resztę uzupełnia się cukrem, karmiąc rodziny syropem półgęstym (3 kg cukru na 2 1 wody), dużymi dawkami (2—3 litry co drugi dzień). 1 litr takiego syropu zawiera 75 dkg cukru. Na 1 ramkę dadanowską powinno przypadać około 2 kg zapasów zimowych, na ramkę wielkopolską 1,8 kg. Karmienie zimowe należy zakończyć do połowy września.