KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC

Opóźniona wiosna może sprawić, że prace, które podano na miesiąc marzec, wykonuje się w kwietniu. Wiosna jest okresem, od którego w zasadniczym stopniu zależy powodzenie w zbiorach miodu latem. Dobrze jest w tym czasie odsklepiać stopniowo plastry z zapasami w celu pobudzenia czerwienia matek. W kwietniu pojawiają się pierwsze pożytki pyłkowe i nektarowe. Od dopływu tych pokarmów zależy ilość czerwiu, jaką pszczoły wychowają. W przypadku trudności w korzystaniu z wczesnych pożytków przez pszczoły, trzeba podkarmiać je, dając 1—2 1 syropu średniego lub półgęstego (3 kg cukru na 2 1 wody). Gdy brakuje w rodzinie zapasów pierzgi,- a pszczelarz nie dysponuje plastrami z pierzgą z ubiegłego sezonu, wskazane jest podkarmianie ciastem cukrowo-drożdżowym (ugniata się 1 kg cukru pudru z 13 dkg drożdży piekarniczych). Ważne jest zapewnienie pszczołom wody na pasieczysku przez ustawienie poidła, najlepiej z wodą bieżącą. W miarę zwiększania się ilości pszczół w ulu poszerza się gniazda. Początkowo wstawiamy brązowe plastry tuż przy czerwiu, później jasne, a gdy pszczoły zaczynają pobielać stare plastry arkusze węzy. Zatrudnianie pszczół przy budowie plastrów jest jednym z głównych czynników zapobiegających rójce. Zaprzestaje się dodawania węzy z chwilą rozpoczęcia się głównego pożytku.
W połowie maja, czasem już na początku tego miesiąca, zaczyna kwitnąć rzepak. Warunkiem wykorzystania tego obfitego pożytku jest posiadanie silnych rodzin z dużą ilością pszczół lotnych oraz dobre warunki pogodowe. Silne rodziny o wczesnej porze roku można uzyskać
przez stworzenie dobrych warunków rozwoju w końcu lata ubiegłego roku. Dodatkowo wiosną można stosować szereg zabiegów mających na celu wzmocnienie rodzin, wybranych jako produkcyjne. Na przykład łączenie rodzin czy stosowanie w momencie rozpoczęcia pożytku, nalotów pszczół zbieraczek z rodzin pomocniczych na wybrane rodziny produkcyjne. Przypomnieć tu jednak trzeba, że najlepiej pszczoły wykorzystują pożytek, gdy ustawione będą tuż przy plantacji kwitnącego rzepaku.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂