Kompleksowa mechanizacja prac polowych

Każdy proces technologiczny może przebiegać bez zakłóceń tylko wtedy, jeśli wszystkie operacje i czynności są wykonywane dokładnie i w odpowiednim czasie. Dotyczy to w tym samym stopniu również procesów technologicznych stosowanych w rolnictwie, a tym samym, i w warzywnictwie.
Niestety, zbyt mało poświęca się uwagi i wysiłku dla prawidłowego przeprowadzenia kolejno wszystkich niezbędnych zabiegów agrotechnicznych w uprawie warzyw gruntowych. Jest to wynikiem złej organizacji pracy, często braku czasu na wykonanie danego zabiegu bo wypadło zrobić coś ważniejszego itp. W praktyce nie zawsze doceniane są w równym stopniu poszczególne zabiegi agrotechniczne, których odpowiednie wykonanie decyduje nie tylko o uzyskaniu wysokiego plonu. Mają one także wpływ na jakość, a często i możliwość wykonania następnego zabiegu agrotechnicznego. Niestarannie wykonana przedsiewna uprawa gleby powoduje z jednej strony nierówną powierzchnię pola, a z drugiej strony może być to przyczyną wzmożonego zachwaszczenia pola. Na nierównej powierzchni pola nie można także prawidłowo wykonać siewu nasion czy sadzenia rozsad przy pomocy sprzętu technicznego. Wysiane nasiona zostaną bowiem umieszczone w glebie na różnych głębokościach, mimo dobrej jakości siewnika. Spowoduje to nierównomierne wschody roślin oraz wpłynie na zróżnicowanie okresu dojrzewania. Ma to szczególne znaczenie na plantacjach przeznaczonych do jednorazowego mechanicznego zbioru, gdzie zbierany plon powinien charakteryzować się jednakowym stopniem dojrzałości. Wynika z tego, że nie tylko jakość nasion decyduje o jakości plonu, ale w dużym stopniu również każdy zabieg agrotechniczny wykonywany przy uprawie danego gatunku.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂