KAPUSTA WCZESNA

Przyjęto do rejestru pierwszego polskiego mieszańca Fi Agat, wyhodowanego w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach. Agat odznacza się bardzo dobrą wczesnością i jednoczesnością dorastania główek do wielkości handlowej i z tej racji nadaje się do jednokrotnego zbioru mechanicznego, zwalniając pole pod inne uprawy. Główki są bardzo dobrze wyrównane pod względem wielkości i kształtu oraz barwy liści. Agat jest więc znacznie lepszy i wcześniejszy od odmiany Ditmarska, której okres zbioru przedłuża się z powodu niewyrów- nanego okresu dojrzewania i gorszego wyrównania wielkości oraz kształtu główek. Agat jest również doskonałym mieszańcem do uprawy w tunelach foliowych.

KAPUSTA BRUKSELSKA

Skreślono z doboru mieszańca Fi Jade. Natomiast pozostały w doborze mieszańce Lancelot, Peer Gynt i Parsifal, które należą do odmian średniopóźnych. Z odmian późnych znajduje się w doborze Maczuga, która ze względu na słabe wyrównanie w wykształceniu główek na pędzie jest odmianą amatorską, nie mającą większego znaczenia w produkcji na potrzeby przemysłu, przy zastosowaniu mechanicznego obcinania główek.

SELERY

W doborze znajdują się następujące odmiany: Jabłkowy, Non Plus Ultra, Odrzański, Globus i Frigga. Te trzy ostatnie odmiany odznaczają się lepszą jakością. PORY. Tutaj przybyło sporo nowości. Odmiany Karateński i Słoń skreślono z doboru, ponieważ ustępowały znacznie nowym. Na listę odmian wpisano następujące: na zbiór w końcu lata i początku jesieni Colonna, Titan, Unique i Kopenhagen Markt. Ta ostatnia odmiana nadaje się do siewu bezpośrednio w pole.
późne na zbiór jesienny Argenta, Helvetia i Winter Giant Eskimo.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂