Kostenlose Xvideos Porno

Jak uzyskać wysokie plony

W produkcją malin w naszym kraju. Wynika to z wielu czynników, w tym również z faktu, że zapotrzebowaniu na te owoce towarzyszy opłacalność uprawy. W ostatnim pięcioleciu staliśmy się potentatem w produkcji malin, zajmując 2 miejsce w Europie po Wielkiej Brytanii. Jakim elementom zawdzięczać należy znaczny wzrost zainteresowania produkcją tego gatunku? Otóż w ostatnich 3 latach mimo przeciętnych, a w rejonie Polski południowej nawet bardzo złych warunków ‚klimatycznych dla produkcji owoców, maliny okazały się najmniej zawodne, o czym świadczy fakt, że plony w latach 1973—75 wzrosły w kraju od 3 do 4 tys. ton. Oczywiście byłoby wielkim uproszczeniem sądzić, że wzrost produkcji malin w tych mniej korzystnych warunkach był dziełem przypadku. Nastąpił on głównie dlatego że: od 5 lat rozprowadzany jest materiał szkółkarski wolny od groźnych chorób wirusowych, z mateczników chronionych przed chorobami i szkodnikami, od kilku lat zwracamy większą uwagę na wybór terenu pod uprawę malin, przy czym korzystne jest, że z produkcją malin wychodzimy na tereny faliste, podgórskie, gdzie gatunek ten nie tylko dobrze rośnie, ale i obficie owocuje. Dobieramy też lepsze, bardziej odpowiednie gleby pod uprawę malin, od paru lat mamy nie tylko w doświadczeniach, ale i w próbach produkcyjnych ciekawe, wysokopienne odmiany, dające plon od 30—50% wyższy od odmian dotychczas uprawianych, olbrzymi krok naprzód odnotować należy w zakresie agrotechniki malin, a zwłaszcza doskonałe wyniki daje szpalerowe prowadzenie plantacji oraz racjonalne cięcie malin, w dotychczasowym systemie prowadzenia najbardziej pracochłonny jest zbiór, oraz ręczne i mechaniczne odchwaszczanie plantacji malin. Śmiałe i skuteczne zastosowanie herbicydów zmniejszyło pracochłonność uprawy tego gatunku. Również szpalerowe (przy drutach) prowadzenie malin ułatwia przeprowadzenie zbioru owoców, zmniejsza koszty, wiele już wiemy o ochronie malin przed chorobami, które powodowały nie tylko gnicie owoców ale i wyniszczenie pędów czyli tzw. zamieranie pędów malin. Dostępne są na rynku preparaty do walki z tymi groźnymi gospodarczo chorobami (Euparen, Topsin). Nauczyliśmy się chronić maliny przed szkodnikami, zarówno instruktorzy jak i producenci poznali bardziej niż kiedykolwiek technologię uprawy tego gatunku.